przepompownia świątnicka

Przepompownia Świątniki

Mało kto wie o istnieniu tego zabytku wrocławskiej techniki. Tymczasem przepompownia Świątniki należy do ładniejszych architektonicznych perełek wśród tego typu obiektów we Wrocławiu. Znajduje się ona na Książu Małym, przy ulicy Świątnickiej i do 1996 była włączona w system zaopatrywania miasta w wodę.

Początki przepompowni sięgają roku 1896, kiedy prof. Flügge, inż. Thiem oraz inż. Wiener rozpoczęli prace projektowe nad nowym systemie czerpania wody dla stolicy Dolnego Śląska – związane to było z krytycznym stanem czystości rzeki Odry, z której dotąd czerpano wodę. Projekt wstępny wykonał inżynier Thiem w 1901 roku, który po korektach zaczęto realizować w latach 1901-1905. W ramach projektu powstało ponad 300 studni głębinowych i kilkadziesiąt stawów filtracyjnych. Przepompownia tłoczyła wodę ze studni głębinowych do zbiorczych, a następnie do odżelaziacza na terenie Zakładu Wodociągowego „Na Grobli”. Stąd woda uzdatniona trafiała do sieci wodociągowej.

Przepompownie zamknięto w 1996 roku, ale maszyny pozostały do dziś i przy specjalnych okazjach można je podziwiać. W maszynowni znajdziemy trzy ogromne maszyny parowe Woolfa, które napędzają po dwie pompy tłokowe. W budynku przepompowni znajduje się także skład węgla, odżelaziacz systemu Pieffke, filtr biologiczny oraz warsztat. Obok pompowni umiejscowione są także: budynek administracyjny oraz mieszkalny – obydwa z tego samego okresu. Cały zespół przepompowni został wpisany na listę zabytków.

Ciekawostką jest fakt, że w przepompowni Świątniki miała miejsce premiera spektaklu Jana Klaty „Ziemia obiecana” w wykonaniu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Jak to zostało wspomniane, dla zwiedzających budynek otwierany jest tylko przy specjalnych okolicznościach, przeważnie z okazji Święta Wrocławia a także innych okolicznościowych imprez. Do przepompowni dotrzemy piechotą (ok 20 minut) z pętli tramwajowej na Książu Małym. Właściciele Absynt Hostelu zapraszają także na odbycie wirtualnej wędrówki szlakiem wodnych zabytków Wrocławia na tej stronie.