REGULAMIN


I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu/Aparthotelu. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu/Aparthotelu. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hostelowej a także na stronie Hostelu/Aparthotelu

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Życzenie przedłużenia pobytu należy jak najszybciej zgłosić w recepcji oraz uregulować płatność przed godziną 11:00. Firma uwzględnia przedłużenia w miarę posiadanej dostępności.
 2. W przypadku braku zwrotu kluczy do godziny 11:00 zostanie pobrana płatność za kolejną dobę, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem wynajmu.
 3. Pokój/ Apartament wynajmuje się po uregulowaniu całkowitej opłaty za pobyt oraz podpisaniu regulaminu. Odmowa podpisania regulaminu skutkuje anulowaniem rezerwacji oraz zachowaniem opłaty przez wynajmującego.
 4. W hostelu/apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 07:00 rano. Jeżeli zostanie ona naruszona, gość zostanie obciążony kwotą 400zł za interwencję ochrony.
 5. W przypadku zakłócenia spokojnego pobytu innych gości, funkcjonowania hostelu lub aparthotelu lub naruszenia regulaminu zastrzegamy sobie możliwość odmowy dalszego świadczenia usług. Gość jest zobowiązany do uregulowania zapłaty za dokonane zniszczenia oraz do opuszczenia hostelu lub apartamentu.
 6. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
 7. Gość wynajmujący pokó/apartament partament ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu.
 8. Po opłaceniu pobytu bądź parkingu, żadne kwoty nie podlegają zwrotowi.
 9. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie możliwość zmiany pokoju lub apartamentu na inny o tym samym standardzie.
 10. Absynt Apart nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju/apartamencie. Rzeczy odnalezione po wymeldowaniu będą przechowywane TYLKO przez 14 dni. Nie ma możliwości ich wysyłki.
 11. Obowiązuje zakaz palenia w hostelu i apartamencie. Hostel i apartament jest wyposażony w czujniki dymu, które natychmiast uruchamiają alarm. W przypadku złamania zakazu zostanie nałożona kara finansowa 200PLN.
 12. W lokalach zabroniona jest organizacja imprez.
 13. Po godzinie 22 w hostelu i apartamencie mogą przebywać jedynie osoby zameldowane. Nie może przebywać więcej osób niż był na to przygotowany pokoj/apartament.
 14. Jeśli goście wykupują parking są zobowiązani do zwrotu pilota parkingowego do godziny 13:00 w dniu w którym kończy się ich doba parkingowa. Jeśli pilot parkingowy nie zostanie zwrócony do wyżej wymienionej godziny – recepcja ma prawo obciążyć gości za kolejna dobę parkingową.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność za zgubienie oraz uszkodzenie kluczy, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy od apartamentu Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamka w drzwiach, płatne w recepcji.
 16. Oświadczam, że w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zostałem/łam poinformowany/na o przetwarzaniu moich danych osobowych, w tym o ich kategoriach, celach i podstawach prawnych, a także okresie przetwarzania, jak również o odbiorcach danych, sposobie ich pozyskania przez administratora oraz o przysługujących mi uprawnieniach.

Informacje RODO


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie ABSYNTAPART

Absyntapart dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż: 

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Absyntapart z siedzibą we Wrocławiu 51-649, przy ulicy Bacciarellego 8F/10
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem klaudia@absyntapartments.pl
 3. celem przetwarzania jest:
 • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w apartamencie/hostelu/hotelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, zbieranie  danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące),  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4. dane osobowe przechowywane będą:

 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów,– przez okres do 30 dni;

5. odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania - dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.